Etik Kurul İzni Hakkında

Ulakbim TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak bazı çalışma türleri için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar aşağıda belirtilmektedir: 


Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

 

2020 yılı öncesine ait verilerin kullanıldığı  makaleler için ve yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. Makalenin söz konusu durumu taşıdığı makalenin yöntem bölümünde belirtilmelidir.

 

Etik Kurul İzni Gerektiren ve Yayına Kabul Edilen Çalışmalar için;
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.