Editör Kurulu

                                                                                EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYRAM (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye)

                                                                   EDİTÖR YARDIMCILARI

Arş. Gör. Oğuzhan Gençaslan (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Eda YUCA (Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye)

                                                                       ALAN EDİTÖRLERİ

Beden Eğitimi ve Spor

Prof. Dr. Ali TEKİN (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Prof. Dr. Mehmet Akif OCAK (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Biyoloji Eğitimi

Prof. Dr. Ahmet Regaib OĞUZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye)

Arş. Gör. Dr. Carol JOGLAR (Santiago Üniversitesi, Şili)

Coğrafya Eğitimi

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye)

Eğitim Programları ve Öğretimi

Prof. Dr. Abdurrahman ŞAHİN (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)

Eğitim Yönetimi

Doç. Dr. Mustafa ÖZGENEL (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Azimeh TAKRIMI (Farhangian Üniversitesi, İran)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Prof. Dr. Ramazan BAŞTÜRK (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Fen Bilimleri Eğitimi

Prof. Dr. Mehmet YALÇIN (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Mounir Radwan SALEH (Bahreyn Üniversitesi, Bahreyn)

Fizik Eğitimi

Prof. Dr. Zeynep GÜREL (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Güzel Sanatlar Eğitimi

Prof. Dr. İbrahim Halil TÜRKER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

İngiliz Dili Eğitimi

Prof. Dr. Leyla HARPUTLU (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Chinaza Solomon IRONSI (Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs)

Kimya Eğitimi

Prof. Dr. Murat TAŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

Matematik Eğitimi

Prof. Dr. Tunay BİLGİN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye)

Okul Öncesi Eğitimi

Prof. Dr. Thompson MUMUNI (Cape Coast Üniversitesi, Gana)

Prof. Dr. Hatice Zeynep İNAN (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)

Özel Eğitim

Prof. Dr. Nevin GÜNER YILDIZ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Prof. Dr. Ali Haydar ŞAR (Sakarya Üniversitesi, Türkiye)

Sınıf Eğitimi

Prof. Dr. Songül TÜMKAYA (Çukurova Üniversitesi, Türkiye)

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doç. Dr. Suat POLAT (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye)

Tarih Eğitimi

Doç Dr. İrşad Sami YUCA (Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet İlyas (Harran Üniversitesi, Türkiye)

Türkçe Eğitimi

Prof. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE (Mersin Üniversitesi, Türkiye)

 

                                                                       YAYIN KURULU

Prof. Dr. Alejandro José Gallard MARTíNEZ (Georgia Southern Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)

Prof. Dr. Xiaoshu XU (Wenzhou Üniversitesi, Çin)

Prof. Dr. Şenol ALPAT (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Kudret ALTUN (Erciyes Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Douglas KELLNER (California Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)

Prof. Dr. Oya TUNABOYLU (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Victor FANG (Ulusal Kaohsiung Normal Üniversitesi, Tayvan)

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN (Trakya Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ilze IVANOVA (Latvia Üniversitesi, Letonya)

Prof. Dr. Eylem BAYIR (Trakya Üniveritesi, Türkiye)

Doç. Dr. Şahin ŞiMŞEK (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Birsen BAĞÇECİ (Gaziantep Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Zongqing CAO (Beijing Normal Üniversitesi, Çin)

Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Tuğba SELANİK AY (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet GÜLTEKİN (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

                                                                       DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Zöhre KAYA (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Özgül KELEŞ (Aksaray Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Rasim BAŞAK (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Meruyert SEITOVA (Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Kazakistan)

Prof. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Tomasz ZAREBSKI (Lower Silesia Üniversitesi, Polonya)

Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU (Trakya Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Milena ŠKOBO (Sinergia Üniversitesi, Sırbistan)

Prof. Dr. Halil TURGUT (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ali YILMAZ (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK (Trakya Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Akif ARSLAN (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Hao YAO (Tongji Üniversitesi, Çin)

Prof. Dr. Erdoğan KAYA (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Osman ÇEPNİ (Karabük Üniversitesi, Türkiye)

                                                                       TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Yunus ŞAKİROĞLU (Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye)

                                                                     İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Samed Yasin ÖZTÜRK (Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye)

                                                                DİZGİ VE MİZANPAJ EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TIKMAN (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye)

                                                                        KAYNAKÇA EDİTÖRÜ

Öğr. Gör. Çağlar YILDIZ (Siirt Üniversitesi, Türkiye)