Examples of Values Education Activities in Preschool Period


Abstract views: 63 / PDF downloads: 61

Authors

  • Serdar Safalı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
  • Yaprak Aydın

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8347028

Keywords:

preschool, value education, activites, development

Abstract

People are social beings who prefer to live within society; however, not every group of individuals represents a society. One of the essential characteristics that a group must possess to be identified as a community is having specific values. All societies tend to pass down their values to future generations, with education being one of the most crucial means. Values education provided during the period of early childhood, which is the fastest developmental stage for an individual, is carried out weekly and monthly according to a specific plan. The aim is to instill societal values such as love, respect, tolerance, and patriotism in children. These values are addressed within the framework of the Ministry of National Education's Early Childhood Education Program. The first step in education, early childhood education, nurtures children to become individuals who meet the expectations of society. The purpose of this study is to examine examples of value education activities in early childhood education. The research employs a qualitative research method, specifically the literature review method. According to the research plan, the activities used in the educational process are examined month by month, and the values education provided for each month is explained. It is evident that the planned activities in the educational process are implemented with active student participation.

References

Asar, H. (2019). Okul öncesi değerler eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal duygusal uyum ve değer düzeyleri üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Aslan, D., & Tuncer, M. (2020). Erken çocukluk kavramı. Aslan, D. (Ed). Erken çocukluk eğitimine giriş içinde (ss.13-30). Ankara: İzge Yayıncılık.

Aydın, A. (2004). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Ankara: Tekağaç Eylül Yayıncılık.

Bakan, T. (2018). Değerler Eğitimi Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Demirci, Z. (2019). Okul öncesi öğrencilerinin değer algıları ile annelerinin aile ilişkilerine dair görüşleri üzerine nitel bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Güneş, F. (2015, Nisan). Değerler eğitiminde yaklaşım ve modeller. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Bartın, Türkiye

Güven, A. Z. (2014). Değerler eğitimi ve türkçe derslerinde değerlerin kullanımı. Konya: Palet Yayınları.

Katrancı, M. (2020). Erken çocukluk eğitimi ve önemi. Seven, S. (Editör), Erken çocukluk eğitimine giriş içinde (ss. 1-19). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak döküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/54983/727462

Kurt Gökçeli, F. (2019). Erken çocukluğun tanımı, kapsamı ve önemi. Yıldırım, A. (Ed.), Erken çocukluk eğitimine giriş içinde (ss.1-18). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Mills, J., Bonner, A., & Francis, K. (2006). The development of constructivist grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 25–35. https://doi.org/10.1177/160940690600500103

Olcay, O. (2008). Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranışları analizi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Stake, R. E. (1995). The Art of case study research. Thousand Oaks: Sage.

Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Yazıcı, M. (2014). Değerler ve toplumsal yapıda sosyal değerlerin yeri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 209-223. https://doi.org/10.18069/fusbed.10221

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York: The Guilford Press.

Published

2023-10-01

How to Cite

Safalı, S., & Aydın, Y. (2023). Examples of Values Education Activities in Preschool Period. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(2), 46–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.8347028

Issue

Section

Research Articles