Dergi Hakkında

International Journal of Progressive Studies in Education (IJOPSE); uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. IJOPSE 2023'ün Mart ayında yayın hayatına başlamıştır.

IJOPSE, uygulamalı ve teorik eğitimin tüm alanları ile ilgili makaleleri kabul eden bir dergidir. IJOPSE, tüm eğitim alanlarında derleme, nitel, nicel ve karma yöntemler ve yaklaşımlar kullanan makaleleri yayınlamaktadır.

IJOPSE, farklı kurum ve ülkelerden gelen makaleleri kabul etmektedir.

Yayın Sıklığı: IJOPSE, yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Yayın Dili: IJOPSE, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış makaleleri yayınlamaktadır.

Yayın Ücreti: IJOPSE'de yayınlanan makaleler için yayın sürecinin hiçbir aşamasında yayın ücreti alınmamaktadır.

IJOPSE, katılımcı kütüphaneler arasında dağıtılmış bir arşivleme sistemi oluşturmak için LOCKSS sistemini kullanır ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amacıyla derginin kalıcı arşivlerini oluşturmasına izin verir.