İletişim

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN UNIVERSITY
Erzurum Road, 4 Km 04100, City Center, Ağrı – Turkey

Temel İletişim

Fatih TIKMAN (Kilis 7 Aralık University, Turkey)

Destek İletişim

Eda YUCA (Muş Alparslan University, Turkey)