Amaç ve Kapsam

International Journal of Progressive Studies in Education (IJOPSE), eğitim alanına katkı sağlayan özgün ve derleme makaleleri yayınlayan hakemli, uluslararası ve disiplinlerarası bir dergidir. Dergi, eğitim alanındaki psikologlar, öğretmenler, danışmanlar, denetçiler, eğitim yöneticileri, eğitim politikalarını belirleyenler, müfredat tasarımcıları ve geliştiricileri ve eğitim araştırmacıları için kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

IJOPSE, eğitime ilişkin tüm alanlarda derleme, nitel, nicel ve karma yöntem araştırma ve yaklaşımlarını kullanan araştırmaları yayınlar. Derginin amacı, eğitim süreçlerinin ve sonuçlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için okul öncesi, ilk, orta, mesleki ve yüksek öğretimde öğrenme ve öğretme kalitesini artırmaktır.

IJOPSE, aşağıda sıralanan konularda yayın yapmaktadır:

Beden Eğitimi ve Spor

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Eğitim Programları ve Öğretimi

Eğitim Yönetimi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Güzel Sanatlar Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Kimya Eğitimi

Matematik Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

Özel Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Türkçe Eğitimi