Evde Oyun Temelli Anne-Bebek Eğitim Programının Bebeğin Sosyal Gelişimine Katkısını Araştıran Bir Durum Çalışması


Özet Görüntüleme: 230 / PDF İndirme: 126

Yazarlar

  • Öznur ELBİR

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7651429%20

Anahtar Kelimeler:

Anne-bebek eğitim programı, oyun temelli eğitim, sosyal gelişim, durum çalışması

Özet

Gün geçtikçe erken çocukluk eğitiminin öneminin farkına daha fazla varılmaktadır. Söz konusu farkındalık, bebeklere evde nitelikli eğitim verilmesi gerektiği bilincini uyandırmaktadır. Bu araştırmada bir yaşına yaklaşan ve çevresini anlamlandırmaya başlayan bir bebek ile annesinin yürüttüğü anne-bebek eğitim programı kapsamında bebeğin sosyalleşmesindeki gelişimlerin takip edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden tekli durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunda 11 ve 12. aylardaki sosyal gelişimi takip edilen bir bebek yer almaktadır. Araştırmada bebeğin söz konusu aylardaki gelişimi gözlemlenerek gelişimin seyri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmacı tarafından bebeğin 6 hafta boyunca sosyal gelişimsel oyun oynaması sağlanmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nın 0-36 aylık bebeklere yönelik eğitim programındaki kazanımlar temel alınarak oluşturulan, bebeğin sosyal gelişiminin izlenmesine yönelik kontrol listesi ve yapılandırılmamış gözlem kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonunda anne-bebek eğitim programının bebeğin sosyalleşmesine katkı sağladığı, bebeğin eğitim programındaki kazanımları edinmesini sağladığı belirlenmiştir. Anne-bebek eğitim programının ayrıca anneyi bebeğin gelişimi konusunda bilinçlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar kapsamında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Referanslar

Ayan, S., & Memiş, A. U. (2012). A research related to the importance of play in early childhood.Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(2), 143-149. Retrieved from http://www.selcukbesyo.org/.../323

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

MEB [Millî Eğitim Bakanlığı]. (2021). 0-36 aylık çocuklara yönelik eğitim programı. Retrieved from https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/0-36program.pdf

Oktay, A. (2004). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. Epsilon Yayınları.

Saarni, C. (2001) Cognition, context and goals: Significant components in social-emotional efffectiveness. Social Development, 10(1),125-127. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ643619

Soysal, A. Ş., Bodur, Ş., İşeri, E., & Şenol, S. (2005). Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bir bakış. Klinik Psikiyatri, 8(2), 88-99. Retrieved from https://jag.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_8_2_88_99.pdf

Şahin, S., & Karaaslan Baç, T. (2006). Üç-altı yaş grubu çocukların sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 3(1-2), 74-80. Retrieved from https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/66245/

Tan, E. (2020). Yaratıcı drama eğitiminin annelerin öz yeterlik becerileri ve bebeklerinin sosyal-duygusal gelişimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük.

Ulutaş Avcu, A., & Çalışkan, Z. (2015). Ev merkezli anne-bebek eğitim programının 10-12 aylık bebeklerin gelişimine etkisinin incelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 152-163. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/joiss/issue/10035/332925

Ulutaş, A., Aksoy, A. B., & Çalışkan, Z. (2016). Anne-bebek etkileşimi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 38-44. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/annhealthscires/issue/65344/1006824

Vural, D. E. (2006). Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-01

Nasıl Atıf Yapılır

ELBİR, Öznur. (2023). Evde Oyun Temelli Anne-Bebek Eğitim Programının Bebeğin Sosyal Gelişimine Katkısını Araştıran Bir Durum Çalışması. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(1), 18–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651429

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri