The Importance of Democracy and Human Rights in Social Studies Education in Turkey


Abstract views: 132 / PDF downloads: 122

Authors

  • Halil ÖZDEMİR
  • Selda AYDIN
  • Muhsin ÇAPA

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7651459%20

Keywords:

Democracy, human rights, social studies course

Abstract

Democracy and human rights are essential concepts for people as they are fundamental elements of human life. Demonstrating the importance of democracy and human rights in terms of human life can be achieved by educating people. Democracy and human rights education is given to primary and secondary school students through social studies lessons. As a matter of fact, social studies have content based on all situations, facts, and events related to human social life. In primary and secondary education, the knowledge, skills, and values ​​people should have in their social life are presented to students through social studies education. In this study, the concepts of democracy and human rights were examined in terms of content and historical development, the place of these concepts in human education was tried to be discussed, and their importance in terms of social studies education was examined. The study stated that democracy and human rights education are essential facts in terms of human life. That theoretical and practical knowledge about democracy and human rights can be gained through education. On the other hand, the importance of the concepts of democracy and human rights in terms of social studies, an interdisciplinary field of education, has also been tried to be revealed in the study.

References

Barth, J. L., & Demirtaş, A. (1997). İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Yök/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.

Çiydem, E. (2014). The perceptions of prospective teachers about democracy and human rights, and the roles laid by them on social sciences course on this subject. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 679-686. https://doi.org/doi:%2010.1016/j.sbspro.2014.07.463

Çüçen, A. K. (2003). İnsan hakları düşüncesinin gelişimi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2, 27-35. Retrieved from https://acikerisim.uludag.edu.tr/handle/11452/16759

Elkatmış, M. (2013). 1998 Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi programı ile 2010 vatandaşlık ve demokrasi eğitimi programlarının karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 59-74. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59470/854565

Ertürk, S. (1981). Diktacı tutum ve demokrasi. Ankara: Yelkentepe Yayınları.

Koçoğlu, E. (2012). Cumhuriyetten günümüze insan hakları ve demokrasi kavramları açısından sosyal bilgiler dersi eğitim programının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 1-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/diclesosbed/issue/61614/920123

MEB [Millî Eğitim Bakanlığı]. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6-7. sınıflar öğretim programı ve klavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Miser, R. (1991). Demokrasi eğitimi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 24(1), 49-54. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000721

NCSS [National Council of Social Studies]. (2012) National curriculum standards for social studies: Introduction. Retrieved from https://www.socialstudies.org/standards/introduction

Rusli, R., Subiyakto, B., & Putra, M. A. H. (2021). Aktivitas sosial masyarakat kampung pelangi banjarbaru sebagai sumber belajar IPS. Innovatıve: Journal of Social Science Research, 1(1), 1-8. Retrieved from http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2

Şahin, İ. (2009). Demokrasi ve insan hakları eğitimi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(4), 1341-1354. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaedu/issue/19826/212396

Toktok, N. (2010). Türkıye'de demokrası kültürü. Turan: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 2(7), 135-142. Retrieved from https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=480711

Tonga, D., Keçe, M., & Kılıçoğlu, G. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde yer alan kazanımların vatandaşlık ve insan hakları konuları açısından değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 289-308. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/21497/230501

Tosun, H. (2002). Türkiye’de demokrasinin gelişim sürecine genel bir bakış. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 18(52), 187-234. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aamd/issue/60866/903319

Touraine, A. (2004). On the frontier of social movements. Current Sociology, 52(4), 717-725. https://doi.org/10.1177/0011392104043498

Üste, R. B., & Meslek, İ. (2007). İnsan hakları eğitimi ve ilköğretimdeki önemi. Ege Akademik Bakış, 7(1), 295-310. Retrieved from https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423877113.pdf

Yılman, M. (1992). Öğretmenlik mesleği ve meseleleri. Ankara: Türkiye Millî Kültür Vakfı Genel Merkezi.

Published

2023-03-01

How to Cite

ÖZDEMİR, H., AYDIN, S., & ÇAPA, M. (2023). The Importance of Democracy and Human Rights in Social Studies Education in Turkey. International Journal of Progressive Studies in Education (ijopse), 1(1), 65–74. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651459

Issue

Section

Reviews